Živočíšna výroba

Živočíšna výroba

CHOV HOVÄDZIEHO DOBYTKA

PREDAJ MLIEKA

PREDAJ VYSOKOTEĽNÝCH JALOVÍC

PREDAJ VÝKRMOVÉHO DOBYTKA

OCENENIA