Víno Poľnohospodárske družstvo Živočíšna výroba, Rastlinná a Text Text Text Text Text Text Text

O nás

O nás

Sme poľnohospodárske družstvo, ktoré vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 8.12.1972 zlúčením JRD Pata, JRD Pusté Sady a JRD Mier Zemianske Sady, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada ONV v Galante uznesením č. 297/R-72 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa Zák. č.49/59 Zb. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je: 5.1.1973 (§ 1 Zák. č. 72/70 Zb.) Dňa 6.11.1992 bol schválený Transformačný projekt v súlade so Zák. č. 42/92 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách.. Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja je našou prácou.

Naša činnosť

  • podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  • výroba a predaj pšenice , kukurice, slnečnice, krmovín a hrozna – odrody Pálava, Devín, Cabernet Blanc a Cabernet Sauvignon
  • chov a predaj hovädzieho dobytka „Slovenský strakatý“ – predaj surového kravského mlieka, vysokoteľných jalovíc a výkrmového dobytka

Dlhoročné skúsenosti

Skúsení pracovníci

Ocenenia